Το σχίσιμο των καρπών της ροδιάς

  Ένα ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα στην καλλιέργεια της ροδιάς αποτελεί το σχίσιμο των καρπών. Το χαρακτηριστικό αυτό οδηγεί στη μείωση της τιμής τους ή ακόμη και στον αποκλεισμό τους από την αγορά και υποβαθμίζει την ποιότητα των καρπών. Οι κυριότεροι παράγοντες που προκαλούν το φαινόμενο αυτό είναι: Το σχίσιμο των καρπών της ροδιάς [...]

Το τεστ της βλαστικότητας των σπόρων

  Με τον όρο βλαστικότητα σπόρων εννοούμε το ποσοστό των σπόρων που είναι ικανοί να βλαστήσουν υπό εξαιρετικές συνθήκες φωτισμού, θερμοκρασίας και υγρασίας. Αυτές ακριβώς οι προϋποθέσεις δίνουν το συμπέρασμα, ότι δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί μία και μόνο μέθοδος δοκιμής της βλαστικής ικανότητας για όλα τα είδη των σπόρων. Το τεστ της βλαστικότητας [...]

Εξτρά βοήθεια της καρπόδεσης της ντομάτας υπό ακατάλληλες συνθήκες

  Σύμφωνα, με την πλειοψηφία των επιστημονικών ερευνών, όταν επικρατούν ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, όπως για παράδειγμα ακραίες θερμοκρασίες και αυξημένη υγρασία, η καρπόδεση δεν εφαρμόζεται όπως θα έπρεπε, με συνέπεια να απαιτείται η υποβοήθησή της προκειμένου ο παραγωγός να επιτύχει τη καλύτερη δυνατή στρεμματική απόδοση. Οι πιο συχνές τεχνικές για τον σκοπό αυτό είναι η [...]

Μέθοδοι συλλογής των σπόρων ανά καλλιέργεια

  Ένα προγενέστερο καλλιεργητικό στάδιο είναι η συλλογή των σπόρων, ενώ ένα μεταγενέστερο είναι η δοκιμή τους πριν τη σπορά. Μέθοδοι συλλογής των σπόρων ανά καλλιέργεια Η συγκομιδή των σπόρων πρέπει να γίνεται αμέσως μόλις επέλθει το κατάλληλο στάδιο και με την ορθή μέθοδο σε κάθε καλλιέργεια. Πριν αναλυθούν οι σωστοί χειρισμοί κατά [...]

Τα στάδια παραγωγής των τροφίμων

Τα προβλήματα στην ασφάλεια των τροφίμων μπορούν να προκύψουν σε οποιοδήποτε από τα στάδια παραγωγής τους και οι ασθένειες που οφείλονται σε αυτά είναι πολλές φορές μη ανιχνεύσιμες, σύμφωνα με έκθεση της Αμερικανικής Ακαδημίας Μικροβιολογίας. Η διαδικασία από την παραγωγή στην κατανάλωση είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. Κάθε πιάτο φαγητού είναι δυνατόν να περιέχει συστατικά από πολλές [...]

Η καρποφορία της ελιάς

  Η καρποφορία της ελιάς ανάλογα την ποικιλία μπορεί να επιτευχθεί είτε με αυτογονιμοποίηση, είτε με σταυρογονιμοποίηση. Στη περίπτωση της αυτογονιμοποίησης δεν είναι απαραίτητη η παρουσία στον ελαιώνα επικονιάστριας ποικιλίας, ενώ στη περίπτωση της σταυρογονιμοποίησης είναι αναγκαίος ο αέρας ώστε να μεταφερθεί η γύρη από την δότρια ποικιλία στην ποικιλία δέκτη. Η καρποφορία της [...]

Σχετικά με τη διατήρηση των σπόρων

  Για έναν μικροκαλλιεργητή, η σωστή μεταχείριση και διατήρηση των σπόρων που πρόκειται να σπείρει την επόμενη χρονιά αποτελεί μια χρήσιμη γνώση με οικονομικό αντίκτυπο. καλλιέργεια, σπόροι, διατήρηση των σπόρων Οι σπόροι σποράς γίνεται να προέρχονται είτε από την καλλιέργεια της προηγούμενης χρονιάς, είτε από την αγορά μιας μεγάλης ποσότητας σπόρων που επιβάλλεται [...]

Ποιους εδαφικούς παράγοντες θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο καλλιεργητής για να έχει μία πετυχημένη καλλιέργεια;

  Τα τελευταία χρόνια ολοένα και μεγαλώνει το ενδιαφέρον ενασχόλησης με τη γεωργία, ως μια παραγωγική επαγγελματική διέξοδος. Αναγκαίος όρος της γεωργικής δραστηριότητας είναι η καλλιέργεια της γης που στη πλειοψηφία των περιπτώσεων, είτε ενοικιάζεται είτε κληρονομείται από τους υποψήφιους αγρότες. Ποιους εδαφικούς παράγοντες θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο καλλιεργητής για να [...]

Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το υδροπονικό σύστημα επιπλέυσεως

  Το υδροπονικό σύστημα επιπλεύσεως, αν και έχει εφαρμοστεί στο εμπόριο από το 1990 και μετέπειτα σε παγκόσμια κλίμακα, ωστόσο παραμένει μια άγνωστη μέθοδος καλλιέργειας για τους Έλληνες καλλιεργητές. Κύριο πρόβλημα αποτελεί η απουσία καθορισμένων και εφαρμόσιμων μεθόδων υπό τη μορφή πρακτικών οδηγιών. Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το υδροπονικό σύστημα επιπλέυσεως Πρόκειται για [...]

Τελικά με πιο τρόπο το πράσινο τσάι καταπολεμά τη παχυσαρκία;

  Έχει βρεθεί ήδη ότι το πράσινο τσάι έχει την ικανότητα να καταπολεμά την παχυσαρκία, χωρίς όμως μέχρι τώρα να έχει ανακαλυφθεί η μέθοδος πρόληψης. Τελικά με πιο τρόπο το πράσινο τσάι καταπολεμά τη παχυσαρκία; Μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο το Πανεπιστήμιο του Κόμπε της Ιαπωνίας, έδειξε ότι ποντίκια που τρέφονταν με σιτηρέσια υψηλής [...]