Ο βιοκαλλιεργητής, στην προσπάθειά του να διατηρήσει γόνιμο το έδαφος του χωραφιού του, έχει στη διάθεσή του μια σειρά από καλλιεργητικές τεχνικές φιλικές προς το περιβάλλον.

Τα βιολογικά οφέλη της χλωρής λίπανσης

Τα βιολογικά οφέλη της χλωρής λίπανσης

Η χλωρή λίπανση έχει να κάνει με την καλλιέργεια συγκεκριμένης κατηγορίας φυτών, με πιο χαρακτηριστικό εκπρόσωπο τα ψυχανθή, ώστε αυτά να προσαρμοστούν στο έδαφος. Το στάδιο ενσωμάτωσης των φυτών χλωρής λίπανσης καθορίζεται με γνώμονα τη μέγιστη περιεκτικότητα σε άζωτο και άλλα θρεπτικά στοιχεία. Συνήθως αυτό το στάδιο ξεκινάει λίγο διάστημα πριν την άνθηση, χωρίς να αποκλείονται διαφορετικοί τρόποι κοψίματος.

Η εφαρμογή της χλωρής λίπανσης στο αγρόκτημα δίνει πολλά πλεονεκτήματα για τον καλλιεργητή όπως:

Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του βρόχινου νερού.

Αύξηση της περιεκτικότητας του αζώτου στο έδαφος.

Μείωση του κινδύνου εδαφικής διάβρωσης.

Μικρότερες απώλειες θρεπτικών στοιχείων λόγω έκπλυσής τους.

Αντιμετώπιση ζιζανίων και παρασίτων εδάφους, όπως για παράδειγμα οι νηματώδεις σκώληκες.

Οι σκοποί της χλωρής λίπανσης προσδιορίζονται σε τρία κύρια σημεία, με μεγάλη σημασία για τους καλλιεργητές βιολογικής καλλιέργειας:

Η καταπολέμηση ασθενειών και εχθρών.

Ο εμπλουτισμός του εδάφους σε οργανική ουσία.

Η εξυγίανση του εδάφους.

Παρά τα πολλά πλεονεκτήματα, η χλωρή λίπανση εάν δεν εφαρμοστεί κατάλληλα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην καλλιέργεια. Τα βασικότερα προβλήματα μιας ακατάλληλης εφαρμογής είναι:

Τα βιολογικά οφέλη της χλωρής λίπανσης

Τα βιολογικά οφέλη της χλωρής λίπανσης

Πτώση των αποδόσεων της κύριας καλλιέργειας εφόσον η ενσωμάτωση ή η κοπή λάβει χώρα σε λάθος χρονικό σημείο.

Υπερβολική κατανάλωση νερού αν δεν επιλεγεί κατάλληλο φυτικό είδος.

Αύξηση του πληθυσμού των παρασίτων εφόσον τα φυτά της χλωρής λίπανσης δεν είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα στις συνθήκες τις περιοχής.

Πηγή: agronomist