Ως κομποστοποίηση αποκαλείται η μέθοδος αποδόμησης των διαφόρων οργανικών υπολειμμάτων και η μετατροπή τους σε χούμο ή αλλιώς κομπόστ, κάτω από αερόβιες συνθήκες.

Η διαδικασία που είναι απαραίτητη όσον αφορά τη κομποστοποίηση

Η διαδικασία που είναι απαραίτητη όσον αφορά τη κομποστοποίηση

Η ορθή διαδικασία κατασκευής ενός μίγματος κομπόστ καθορίζεται από αρκετούς παράγοντες και προϋποθέτει ορθή γνώση των μηχανισμών που εμπλέκονται στην κομποστοποίηση.

Βασικοί παράγοντες επίδρασης της διαδικασίας είναι ο χώρος που λαμβάνει χώρα, το είδος και η ποιότητα των υλικών στο μίγμα, η ταχύτητα αποδόμησης των υλικών που συμμετέχουν, ο τρόπος στοίβασης του μίγματος κλπ.

Κατά τη διαδικασία κατασκευής της κομπόστας ο καλλιεργητής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα εξής:

-Αναμόχλευση: διεξάγονται 3 αναμοχλεύσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, περίπου ανά τρεις εβδομάδες. Σκοπός των αναμοχλεύσεων είναι να εξασφαλιστεί η επάρκεια οξυγόνου στο μίγμα και ως συνέπεια οι απαιτούμενες αερόβιες συνθήκες.

-Περιεκτικότητα σε νερό: η καταλληλότερη υγρασία στο μίγμα κυμαίνεται μεταξύ 40 με 60%. Τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας ξηραίνουν το μίγμα εξαιτίας της ανύψωσης της θερμοκρασίας του, ενώ η υγρασία σε πολύ υψηλά επίπεδα δίνει κομπόστα με άσχημη μυρωδιά.

Η διαδικασία που είναι απαραίτητη όσον αφορά τη κομποστοποίηση

Η διαδικασία που είναι απαραίτητη όσον αφορά τη κομποστοποίηση

-Θερμοκρασία: ελέγχεται με την εισαγωγή σιδερένιων μπαρών σε διάφορα σημεία του μίγματος. Η αίσθηση κατά την επαφή με το χέρι δείχνει την κατάσταση του προϊόντος. Για παράδειγμα, εάν η μπάρα είναι καυτή σημαίνει ότι η θερμοκρασία εντός του υλικού είναι πολύ υψηλή και σε αυτή τη περίπτωση προτείνεται να γίνει αναμόχλευση ή διαβροχή του σωρού.

Το ύψος του σωρού δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 1.8 μέτρα, ενώ το πλάτος εξαρτάται από τον διαθέσιμο εξοπλισμό και χώρο. Η βασική τεχνική δημιουργίας κομπόστας περιλαμβάνει 5 εκ. ζωικών απορριμμάτων+πότισμα εναλλάξ, καθώς και το στρώσιμο 15 εκ. φυτικών υπολειμμάτων, μέχρι το επιθυμητό ύψος. Όμως οι καλλιεργητές θα πρέπει να προσέξουν πολύ σε αυτό το σημείο διότι η τελευταία στρώση πρέπει να είναι εκείνη των φυτικών υπολειμμάτων και μετέπειτα να ακολουθεί πότισμα του σωρού.

Το τελικό προϊόν πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ασθένειες και οσμές, ενώ είναι καλύτερο να χρησιμοποιείται άμεσα. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η άμεση διάθεση του προϊόντος, αυτό πρέπει να αποθηκεύεται σε χώρο προστατευμένο από την έκθεση στον ήλιο καθώς και από τις βροχές. Ακόμη, καλό είναι ο σωρός να καλύπτεται με τσουβάλια από λινάτσα ή από πλαστικό.

Πηγή: agronomist