Το φαινόμενο των δίδυμων ή διπλών καρπών στην κερασιά αποτελεί ένα ανεπιθύμητο χαρακτηριστικό που μειώνει την εμπορική αξία των καρπών της. Ο σχηματισμός των δίδυμων κερασιών οφείλεται σε ανώμαλη ανάπτυξη του άνθους, με συνέπεια στον ίδιο ποδίσκο να γονιμοποιούνται δύο ωοθήκες.

Το φαινόμενο των δίδυμων καρπών στη κερασιά

Το φαινόμενο των δίδυμων καρπών στη κερασιά

Οι βασικότεροι λόγοι που προκαλούν το φαινόμενο είναι ο προσανατολισμός, η θερμοκρασία και η ποικιλία και των καρπών στον κερασεώνα. Πιο συγκεκριμένα σε περιοχές με θερμό καλοκαίρι, ειδικά Ιούλιο και Αύγουστο, παρατηρούνται καρποί κερασιάς με αυξημένο ποσοστό διδύμων καρπών. Σύγχρονες μελέτες έδειξαν ότι οι θερινές θερμοκρασίες συσχετίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό με το γενετικό παράγοντα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ποικιλίες με ισχυρή προδιάθεση σε σχηματισμό διπλών καρπών, ενώ σε άλλες το φαινόμενο παρουσιάζεται πιο αδύναμο.

Ταυτόχρονα, έκθεση των καρπών σε νοτιοδυτικό προσανατολισμό συσχετίζεται έντονα με την εμφάνιση διπλών καρπών. Πάνω στο κλαδί, ο μεγαλύτερος αριθμός δίδυμων κερασιών παρατηρείται σε μήκος 100 εκατοστών και με επάκρια.

Το φαινόμενο των δίδυμων καρπών στη κερασιά

Το φαινόμενο των δίδυμων καρπών στη κερασιά

Τα μέτρα καταπολέμησης του προβλήματος βασίζονται στην αρχή της πρόληψης. Για αυτό το λόγο, ο καλλιεργητής υποχρεούται να επιλέγει τη σωστή τοποθεσία όπου η θερμοκρασία τους πρώτους θερινούς μήνες δεν υπερβαίνει του 32οC. Εκτός των άλλων, καλό είναι να επιλέγονται ποικιλίες που είναι γνωστό ότι δεν εμφανίζουν έντονη τάση σχηματισμού διπλών καρπών.