Η καλλιέργεια των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών ως βασικό σχεδιασμό έχει την παραγωγή προϊόντος με τη μεγαλύτερη δυνατή περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο. Παράλληλα, την ικανοποιητική απόδοση πρέπει να συνοδεύει μια υψηλή ποιότητα, η οποία σε πολλές περιπτώσεις συνδέεται με τη σύσταση των αιθέριων ελαίων.

Πληροφορίες όσον αφορά τα αιθέρια έλαια

Πληροφορίες όσον αφορά τα αιθέρια έλαια

Τα αιθέρια έλαια είναι ουσίες έντονα πτητικές, που σημαίνει ότι στη πράξη χάνονται πολύ εύκολα μέσω της εξάτμισης. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε πηγή θερμότητας εισαχθεί στο φυτικό υλικό είναι βέβαιη η απώλεια σε απόδοση αιθέριου ελαίου. Εντέλει η παραλαβή αιθέριων ελαίων φαίνεται να είναι μια διαδικασία κατά την οποία αναπόφευκτα θα συμβεί μείωση στην απόδοση.

Η αντιμικροβιακή δράση των αιθέριων ελαίων λαμβάνει χώρα σε ένα μεγάλο αριθμό αρωματικών φυτών με το περιεχόμενο σε φαινολικά συστατικά όπως η θυμόλη, η καρβακρόλη και η ευγενόλη, καθώς και σε μονοτερπένια όπως λιναλοόλη, η νερόλη, κ.ά. Αυτό συνεπάγεται ότι οποιοδήποτε συστατικό μπορεί να επηρεάσει την ποσοστιαία αναλογία τους σε αιθέριο έλαιο, υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να μειώσει τη ποιότητα συνολικά του αιθέριου ελαίου.

Πληροφορίες όσον αφορά τα αιθέρια έλαια

Πληροφορίες όσον αφορά τα αιθέρια έλαια

Μία σειρά από έρευνες έχουν δείξει ότι η δράση των μονοτερπενίων και των φαινολικών συστατικών επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την αποξήρανση των ιστών, προτού ξεκινήσει η διαδικασία παραλαβής των αιθέριων ελαίων. Δοκιμές στη δράση βακτηρίων όπως ο εντερόκοκκος, ο σταφυλόκοκκος, καθώς και άλλων ζημιογόνων μικροοργανισμών, αποτελούν πειραματικές επιλογές για την τεκμηρίωση των συμπερασμάτων.

Τέλος, σε ορισμένες από τις μελέτες εξάγεται το συμπέρασμα ότι η εξαγωγή αιθέριων ελαίων από φρέσκους φυτικούς ιστούς υπερτερεί φαρμακευτικά και οικονομικά, σε σύγκριση με την παραλαβή ύστερα από αποξήρανση.

Πηγή: agronomist