Τα θρεπτικά στοιχεία συμβάλλουν με πολλούς τρόπους στην ανάπτυξη και αποδοτικότητα των φυτών. Ταυτόχρονα όμως βοηθούν και στην ικανότητα των φυτών να αμύνονται αποτελεσματικά σε προσβολές παθογόνων μικροοργανισμών.

Πώς το άζωτο θρέφει τα φυτά και τα προστατεύει από τις ασθένειες

Πώς το άζωτο θρέφει τα φυτά και τα προστατεύει από τις ασθένειες

Όσον αφορά στο βασικότερο από τα τρία μακροστοιχεία, το Άζωτο-Ν, αρκετές μελέτες συμφωνούν στο ότι η λάθος εφαρμογή αζωτούχου λίπανσης αυξάνει την ευπάθεια των καλλιεργειών σε έντομα και ασθένειες.

Πιο συγκεκριμένα, υπό συνθήκες αφθονίας αζώτου οι φυτικοί ιστοί γίνονται μαλακότεροι, διότι οι υδατάνθρακες μετασχηματίζονται σε πρωτεΐνες πάρα σε ουσίες ενίσχυσης-κατασκευής κυτταρικών τοιχωμάτων. Εκτός των άλλων, η υψηλή συγκέντρωση αζώτου μειώνει τη σύνθεση κάποιων ουσιών, όπως οι λιγνίνες και οι φαινόλες, που συμμετέχουν στην άμυνα του φυτού. Έτσι λοιπόν γίνεται εύκολα σαφές πως όλα τα παραπάνω επιδρούν σημαντικά στην ωρίμανση των φυτών όπως και στη βλαστική περίοδο, χρονικά σημεία κατά τα οποία τα φυτά καθίστανται ευπαθή σε προσβολές από παθογόνα.

Πώς το άζωτο θρέφει τα φυτά και τα προστατεύει από τις ασθένειες

Πώς το άζωτο θρέφει τα φυτά και τα προστατεύει από τις ασθένειες

Από την άλλη, τα φυτά που υποφέρουν από έλλειψη αζώτου είναι ασθενικά και ωριμάζουν γρηγορότερα, με συνέπεια να είναι περισσότερο ευπαθή σε προαιρετικά παράσιτα.

Πηγή :agronomist