Σύμφωνα, με την πλειοψηφία των επιστημονικών ερευνών, όταν επικρατούν ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, όπως για παράδειγμα ακραίες θερμοκρασίες και αυξημένη υγρασία, η καρπόδεση δεν εφαρμόζεται όπως θα έπρεπε, με συνέπεια να απαιτείται η υποβοήθησή της προκειμένου ο παραγωγός να επιτύχει τη καλύτερη δυνατή στρεμματική απόδοση. Οι πιο συχνές τεχνικές για τον σκοπό αυτό είναι η δόνηση, τα έντομα επικονιαστές και οι ρυθμιστές ανάπτυξης.

Εξτρά βοήθεια της καρπόδεσης της ντομάτας υπό ακατάλληλες συνθήκες

Εξτρά βοήθεια της καρπόδεσης της ντομάτας υπό ακατάλληλες συνθήκες

Όσον αφορά τη τεχνική της δόνησης, όταν τα φυτά είναι υποστυλωμένα, η επικονίαση γίνεται να βοηθηθεί με δόνηση των οριζοντίων συρμάτων πάνω στα οποία είναι δεμένοι οι σπάγκοι που περιελίσσονται τα φυτά ή με την εφαρμογή αέρα υπό πίεση στα φυτά. Η χρήση του ηλεκτρικού δονητή θεωρείται ως η πιο αποτελεσματική μέθοδος δόνησης.

Για να εξασφαλιστεί η πλήρης επικονίαση, το ανθισμένο άνθος πρέπει να δονηθεί πολλές φορές για κάποιες ημέρες. Το άκρο του δονητή τοποθετείται στην κάτω πλευρά του στελέχους της ταξιανθίας, πολύ κοντά στο κύριο στέλεχος του φυτού. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή ώστε να μην τραυματιστεί κάποιο άνθος ή κάποιος μικρός καρπός. Η δόνηση με τη χρήση ηλεκτρικών δονητών χρησιμοποιείται σε εμπορική κλίμακα για την επικονίαση των ανθέων της ντομάτας.

Όσον αφορά τα έντομα επικονιαστές, σε συνδυασμό με τη δόνηση ή εναλλακτικά, οι μέλισσες έχουν χρησιμοποιηθεί ως επικονιαστές. Διαχρονικά, ο βομβύνος έχει χρησιμοποιηθεί ως επικονιαστής με πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτό το είδος παράγει δυνατές θωρακικές δονήσεις οι οποίες μεταδίδονται μέσω των ποδιών του στα άνθη και πραγματοποιείται η επικονίαση. Ιδιαίτερα το είδος Bombas terrestris, έχει χρησιμοποιηθεί σε εμπορική κλίμακα για την επικονίαση της τομάτας ενώ τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για το είδος Botiíbits terrestris και γιαενδημικά είδη μέλισσας που είναι το ίδιο αποτελεσματικά με τον βομβύνο. Αποτέλεσμα της χρήσης του βομβύνου είναι η υψηλότερη παραγωγή καρπών και η καλύτερη ποιότητα αυτών σε σύγκριση με εκείνους που προέρχονται από άνθη που δε δέχονται τη βοήθεια του εντόμου.

Εξτρά βοήθεια της καρπόδεσης της ντομάτας υπό ακατάλληλες συνθήκες

Εξτρά βοήθεια της καρπόδεσης της ντομάτας υπό ακατάλληλες συνθήκες

Τέλος, όσον αφορά τους ρυθμιστές ανάπτυξης, η εξωγενής εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης, που συνδέονται στενά με τις αυξίνες, έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί την ανάπτυξη του καρπού τομάτας χωρίς γονιμοποίηση.

Για την εξασφάλιση του μέγιστου οφέλους από τις καρποδετικές ορμόνες, θα πρέπει αυτές να εφαρμόζονται στο κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης του άνθους. Πιο αποτελεσματικοί ψεκασμοί είναι εκείνοι που πραγματοποιούνται σε ελαχιστό χρονικό διάστημα πριν την πλήρη άνθηση μέχρι το πλήρες ανοιχτό άνθος, παρά σε προγενέστερο στάδιο.

Τις περισσότερες φορές, οι καλλιεργητές ψεκάζουν μία φορά την εβδομάδα αρχίζοντας όταν έχει ανθίσει περίπου το 75% των ανθέων της πρώτης ταξιανθίας. Κάθε ταξιανθία ψεκάζεται δύο φορές, αρχικά όταν έχουν ανθίσει 3-5 άνθη και μία εβδομάδα αργότερα όταν έχουν ανθίσει σχεδόν όλα τα άνθη κι έχουν ήδη δέσει κάποιοι καρποί.

Πηγή: agronomist