Ένα προγενέστερο καλλιεργητικό στάδιο είναι η συλλογή των σπόρων, ενώ ένα μεταγενέστερο είναι η δοκιμή τους πριν τη σπορά.

Μέθοδοι συλλογής των σπόρων ανά καλλιέργεια

Μέθοδοι συλλογής των σπόρων ανά καλλιέργεια

Η συγκομιδή των σπόρων πρέπει να γίνεται αμέσως μόλις επέλθει το κατάλληλο στάδιο και με την ορθή μέθοδο σε κάθε καλλιέργεια. Πριν αναλυθούν οι σωστοί χειρισμοί κατά καλλιέργεια, πρέπει να επισημανθεί ότι οι σπόροι είναι απαραίτητο να τοποθετούνται σε χάρτινα σακουλάκια και όχι σε πλαστικά, με ταυτόχρονη τοποθέτησή τους σε ξηρό μέρος.

Παρακάτω παρατίθενται οι μέθοδοι συλλογής των σπόρων ανά καλλιέργεια:

Κολοκύθι: στη φάση της άνθησης να αφαιρεθούν όλα τα άνθη και να αφεθεί μονάχα ένα πάνω στο φυτό. Μόλις δέσει και ωριμάσει ο καρπός θα δώσει πολλά σπέρματα ικανά να δώσουν εκατοντάδες φυτά.

Δεντρώδεις καλλιέργειες: σε αρκετές περιπτώσεις επιβάλλεται η υγρή στρωμάτωση των σπόρων για να αρθεί ο λήθαργος τους.

Μέθοδοι συλλογής των σπόρων ανά καλλιέργεια

Μέθοδοι συλλογής των σπόρων ανά καλλιέργεια

Βολβώδη (πράσο, κρεμμύδι): είναι διετούς κύκλου, οπότε η συλλογή των σπόρων θα πραγματοποιηθεί σε δύο έτη. Εφόσον ο καιρός πριν τη συγκομιδή είναι υγρός θα πρέπει να καλυφτεί η καρποταξία με μια χάρτινη σακούλα.

Brassicaceae (ραδίκι, σινάπι, λάχανο, μπρόκολο κλπ.): το σημαντικό σημείο σε αυτή την περίπτωση είναι να μην αναμιγνύονται φυτά από διαφορετικές ποικιλίες, για να αποφεύγεται η διασταύρωση των ειδών. Αν συμβεί αυτό, τότε η παραγωγή σπόρων θα είναι χαμηλή ποιοτικά και ποσοτικά.

Φασόλι και μπιζέλι: οι λοβοί πρέπει να αποξηραίνονται προτού παρθούν τα σπέρματα εντός αυτών.

Πηγή: agronomist