Τα προβλήματα στην ασφάλεια των τροφίμων μπορούν να προκύψουν σε οποιοδήποτε από τα στάδια παραγωγής τους και οι ασθένειες που οφείλονται σε αυτά είναι πολλές φορές μη ανιχνεύσιμες, σύμφωνα με έκθεση της Αμερικανικής Ακαδημίας Μικροβιολογίας.

Η διαδικασία από την παραγωγή στην κατανάλωση είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. Κάθε πιάτο φαγητού είναι δυνατόν να περιέχει συστατικά από πολλές χώρες, καθένα από τα οποία έχει περάσει από διαφορετικές διαδικασίες μεταποίησης-επεξεργασίας, από αρκετές μεταφορικές εταιρείες και ένα μεγάλο αριθμό χονδρεμπόρων προτού καταλήξουν στο τέλος στον καταναλωτή.

Οι καινούργιες τεχνολογίες μαζί με την περαιτέρω διερεύνηση θα μπορούσαν να συνεισφέρουν θετικά στην αλυσίδα της διατροφικής ασφάλειας, ενώ στη συγκεκριμένη έκθεση αναφέρονται συγκεκριμένα παραδείγματα. Νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθούν τις κατάλληλες γεωργικές και μεταποιητικές πρακτικές, δεν θα περιορίσουν μόνο τα σφάλματα αλλά θα καταστήσουν ευχερέστερη τη δυνατότητα ανίχνευσης και παρακολούθησης των τροφίμων.

Τα στάδια παραγωγής των τροφίμων

Τα στάδια παραγωγής των τροφίμων

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που έχει να κάνει με την αύξηση του επιπέδου ασφάλειας των τροφίμων είναι η εκπαίδευση των καταναλωτών. Οι καταναλωτές έχουν σε αρκετές περιπτώσεις ασχετοσύνη για τις μεθόδους που συνδέονται με την ασφάλεια των τροφίμων, ειδικότερα στα καινούργια τρόφιμα. Η δυσκολία αναγνώρισης των ασθενειών που έχουν ως αιτία τη διατροφή, αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα στη μείωση των κρουσμάτων μέσω χειρισμών που έχουν να κάνουν με όλα τα στάδια διακίνησης των τροφίμων.

Τα στάδια παραγωγής των τροφίμων

Τα στάδια παραγωγής των τροφίμων

Με το να είναι βέβαιη πολυπλοκότητα της αλυσίδας τροφίμων, θεωρείται αδύνατη η επίτευξη τέλειων συνθηκών ασφάλειας τους. Παρ’ όλα αυτά η έκθεση αναφέρει ότι υπάρχουν ευκαιρίες βελτίωσης της διατροφικής ασφάλειας, σε κάθε βήμα της παραγωγικής και καταναλωτικής διαδικασίας. Σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να βοηθήσει η έρευνα, ταυτοποιώντας και ποσοτικοποιώντας τις λύσεις και τους κινδύνους. Τέλος, η έκθεση αναφέρει επίσης ότι τα αδύναμα σημεία στην ασφάλεια τροφίμων θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση και μέσω επενδύσεων στις καινούργιες τεχνολογίες.

Πηγή: agronomist