Το υδροπονικό σύστημα επιπλεύσεως, αν και έχει εφαρμοστεί στο εμπόριο από το 1990 και μετέπειτα σε παγκόσμια κλίμακα, ωστόσο παραμένει μια άγνωστη μέθοδος καλλιέργειας για τους Έλληνες καλλιεργητές. Κύριο πρόβλημα αποτελεί η απουσία καθορισμένων και εφαρμόσιμων μεθόδων υπό τη μορφή πρακτικών οδηγιών.

Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το υδροπονικό σύστημα επιπλέυσεως

Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το υδροπονικό σύστημα επιπλέυσεως

Πρόκειται για ένα από τα πλέον εξελιγμένα συστήματα υδροπονικών καλλιεργειών μικρού κόστους, το οποίο είναι κατάλληλο βασικά για την παραγωγή λαχανικών υπό κάλυψη. Σε επιχειρηματική μορφή, καλλιεργούνται οι περισσότεροι τύποι σέσκουλου, άνηθου, μαρουλιού, βασιλικού, ρόκας και μαϊντανού.

Τα φυτά καλλιεργούνται σε «επιπλέουσες σχεδίες», οι οποίες είναι κατασκευασμένες από ελαφρά συνθετικά υλικά κατάλληλα για τρόφιμα, όπως για παράδειγμα η διογκωμένη πολυστερίνη. Οι σχεδίες αυτές επιπλέουν στο θρεπτικό διάλυμα μέσα σε ειδικά κατασκευασμένες δεξαμενές. Οι δεξαμενές στεγανοποιούνται μέσω της επιστρώσεως ειδικών πλαστικών φύλλων από πολυαιθυλένιο και γεμίζονται με θρεπτικό διάλυμα.

Τα σπορόφυτα αναπτύσσονται με τους κλασσικούς τρόπους σε δίσκους με διάφορα υποστρώματα. Όταν τα φυτά φθάσουν το στάδιο της μεταφύτευσης τοποθετούνται στις σχεδίες στις οποίες έχουν δημιουργηθεί οι αντίστοιχες υποδοχές. Οι σχεδίες στη πράξη αποτελούν το μέσο στήριξης των φυτών και οι ρίζες ουσιαστικά κολυμπούν στο θρεπτικό διάλυμα.

Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το υδροπονικό σύστημα επιπλέυσεως

Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το υδροπονικό σύστημα επιπλέυσεως

Εκτός από τη καλύτερη ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και της υψηλότερης παραγωγής, το σύστημα αυτό έχει και περισσότερα θετικά όπως:

Πρωίμιση της καλλιέργειας, όπως για παράδειγμα το μαρούλι σε 3-3.5 βδομάδες από την σπορά.

Περιορισμός της εμφάνισης φυτοπαθολογικών προβλημάτων εξαιτίας της απουσίας υποστρώματος.

Δυνατότητα αυτοματοποιήσεως πολλών εργασιών, όπως για παράδειγμα της συλλογής, της σποράς, κλπ.

Ταχύτατη απόσβεση, εύκολη εγκατάσταση και περιορισμένα έξοδα λειτουργίας.

Αριστοποίηση της χρήσης του νερού.

Αποτελεί ένα εξαιρετικό σύστημα παραγωγής ανθοκομικών ειδών, φυταρίων, αλλά και λαχανοκομικών .

Δυνατότητα τέλειου προγραμματισμού της παραγωγής.

Μικρό κόστος εργατικών χεριών (σπορά, φύτευση, συγκομιδή, τυποποίηση).

Παραγωγή λαχανικών απαλλαγμένων από υπολείμματα εδάφους.

Απλή πραγματοποίηση των εργασιών και περιορισμένες απαιτήσεις συντήρησης.