Η φιστικιά είναι δέντρο δίοικο (διαφορετικά άτομα σε κάθε φύλλο) και φυλλοβόλο και αυτό το γεγονός υποχρεώνει τον καλλιεργητή να εγκαταστήσει στον φιστικεώνα αρσενικά και θηλυκά δένδρα, ώστε να επιτευχθεί γονιμοποίηση και στο τέλος καρποφορία. Η επικονίαση της φιστικιάς επιτυγχάνεται ουσιαστικά, μονάχα δια του ανέμου, για αυτό και θεωρείται ανεμόφιλο φυτό. Εφόσον κατά την περίοδο της επικονίασης επικρατήσει βροχερός καιρός ή άπνοια τότε η διαδικασία της δυσκολεύει αρκετά με αποτέλεσμα να κρίνεται αναγκαία η τεχνητή επικονίαση.

Η διαδικασία επικονίασης της φιστικιάς

Η διαδικασία επικονίασης της φιστικιάς

Ως επικονιαστές στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται αρσενικά άτομα του είδους Pistaciavera και πιο συγκεκριμένα οι εξής τύποι:

1. στα αρσενικά δέντρα τύπου Α, ένα μεγάλο ποσοστό των ανθέων τους ανθίζουν πολύ νωρίτερα από τα άνθη των θηλυκών δέντρων, με συνέπεια να χάνεται μεγάλη ποσότητα γύρης,

2. μέρος των ανθέων τους ανθίζουν μαζί με τα άνθη των θηλυκών δέντρων, μέρος δε μετά την άνθησή τους,

3. μέρος των ανθέων τους ανθίζουν πρωιμότερα, μέρος δε αυτών μαζί με τα άνθη των θηλυκών δέντρων,

4. τα αρσενικά δένδρα τύπου Δ, χρησιμοποιούνται σε περιοχές, όπου η άνθηση των θηλυκών δέντρων δεν καλύπτεται από εκείνη του τύπου Γ.

Η άνθηση των αρσενικών δένδρων τύπου Α αρχίζει το τελευταίο πενθήμερο του Μάρτη, του τύπου Β κατά τα τέλη του Μάρτη με αρχές του Απρίλη και του τύπου Γ κατά το πρώτο δεκαήμερο του Απρίλη. Η διάρκεια της άνθησης των μεν αρσενικών δέντρων κυμαίνεται από 2 έως 3 βδομάδες, ενώ των θηλυκών 6 έως 10 ημέρες, αναλόγως των καιρικών συνθηκών και της ποικιλίας.

Η διαδικασία επικονίασης της φιστικιάς

Η διαδικασία επικονίασης της φιστικιάς

Από τους επικονιαστές Α, Β, Γ και Δ, οι τρεις πρώτοι χαρακτηρίζονται απαραίτητοι σε ένα φιστικεώνα, για εξασφαλισμένη χρονική αλληλοκάλυψη. Ο τύπος Δ, όπως ειπώθηκε, χρησιμοποιείται μονάχα όταν δεν υπάρχει εγγύηση ικανοποιητικής γονιμοποίησης από τους Α, Β, και Γ.

Η αναλογία στο φιστικεώνα αρσενικών προς θηλυκά δένδρα είναι τις περισσότερες φορές 1:7. Συνήθως η αναλογία αρσενικών προς θηλυκά έχει να κάνει τόσο από τη ποικιλία όσο και από το σύστημα φύτευσης. Η θέση των αρσενικών δέντρων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε με οποιοδήποτε αεράκι να εξασφαλίζεται η διασπορά της γύρης σε ολόκληρο το φιστικεώνα.

Τέλος, η περιοχή της καλλιέργειας θεωρείται ο βασικότερος παράγοντας που καθορίζει την αναλογία των επικονιαστών.