Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των αγροτικών καλλιεργειών σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η ανεπάρκεια του βορίου ενός πολύ μεγάλου μέρους γεωργικών εδαφών. Τα πιο επιρρεπή στην εκδήλωση της τροφοπενίας βορίου είναι τα φτωχά, χονδρόκοκκα-αμμώδη και όξινα σε οργανική ύλη, εδάφη, τα οποία έχουν σχηματιστεί σε κλιματικές ζώνες υψηλών τιμών βροχοπτώσεων.

Σχετικά με τη τροφοπενία βορίου

Σχετικά με τη τροφοπενία βορίου

Συγκεκριμένα για το φυτικό υλικό, το πρόβλημα της τροφοπενίας βόριου είναι πολύ διαδεδομένο στις ευαίσθητες καλλιέργειες: φυτά μεγάλης καλλιέργειας, μηλοειδή, αμπέλι ελιά, κλπ.

Τα συμπτώματα της τροφοπενίας βορίου στα αναπτυσσόμενα φυτά θεωρούνται τα πιο χαρακτηριστικά από όλα τα λοιπά ιχνοστοιχεία, όπως το μαγγάνιο, ο ψευδάργυρος και ο χαλκός και είναι τα εξής:

Έλλειψη ή περιορισμένη γονιμοποίηση των ανθέων, επειδή η βλάστηση των γυρεόκοκκων χρειάζεται κάπως μεγάλη ποσότητα βορίου.

Φαιά κηλίδωση και ξηρή σήψη σε σαρκώδη μέρη του φυτού όπως η σαρκώδης ρίζα, οι καρποί, κλπ.

Χλωρωτικοί αποχρωματισμοί των νεώτερων φύλλων.

Εύθραυστα και παχιά φύλλα.
Πρόωρη καρπόπτωση, κακή ανάπτυξη ανθοφόρων οφθαλμών και μειωμένη ανθοφορία.

Σχετικά με τη τροφοπενία βορίου

Σχετικά με τη τροφοπενία βορίου

Περιορισμένη ανάπτυξη της κεντρικής ρίζας και παράλληλα δυσανάλογη ανάπτυξη πλευρικών ριζών, θυσσανώδους μορφής.

Φύλλα με ασύμμετρες νευρώσεις, μικρά και με ανορθόδοξο σχήμα.

Η τροφοπενία βορίου των καλλιεργειών αντιμετωπίζεται με ψεκασμό του φυλλώματος ή με χορήγηση των κατάλληλων βοριούχων σκευασμάτων στο έδαφος, ή με συνδυασμό των δυο διαδικασιών. Τις περισσότερες φορές, η χορήγηση στο έδαφος έχει προληπτικό χαρακτήρα και μεγαλύτερη διάρκεια επίδρασης, ενώ η διαφυλλική χορήγηση στοχεύει στη διόρθωση της τροφοπενίας, όταν έχουν εκδηλωθεί τα συμπτώματα της.