Ένα από τα πλέον σημαντικά ερωτήματα για τους ελαιοπαραγωγούς είναι η αύξηση της αξίας του ελαιολάδου ανά μονάδα κιλού. Η κλασσική μέθοδος ενός χρηματιστηριακού προϊόντος όπως το ελαιόλαδο, είναι η μετατροπή του από τις εγγενείς ιδιότητές του στην αγορά προώθησης. Η επίτευξη υψηλής εμπορικής αξίας δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις μια εύκολη υπόθεση και απαιτείται σωστή προετοιμασία, χρόνος και χρήμα. Κάτι που σίγουρα θα πρέπει να κάνει αρχικά ο καλλιεργητής είναι ο περιορισμός του κόστους παραγωγής στον ελαιώνα, θέμα που βασανίζει κυριολεκτικά τη πλειοψηφία των ελαιοπαραγωγών που δεν έχουν ιδέα από βασικές έννοιες οικονομικής διαχείρισης της ελαιοκαλλιέργειας.

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το ελαιόλαδο

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το ελαιόλαδο

Αυτό που δείχνουν οι αριθμοί και οι πραγματικές μετρήσεις σε Ελληνικούς ελαιώνες είναι ότι πρέπει να γίνουν στα σίγουρα οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες ώστε ο ελαιοπαραγωγός τελικώς να αυξήσει όσο το δυνατό περισσότερο τα κέρδη του, ακόμα κι αν η τιμή παραγωγού βρίσκεται σε κάπως χαμηλά επίπεδα

Σύμφωνα με μετρήσεις σε μεγάλο αριθμό Ελλήνων ελαιοπαραγωγών και των ελαιώνων τους, το κόστος παραγωγής μετρημένο σε κόστος ανά λίτρο – και όχι ανά στρέμμα – παρουσιάζεται στους παρακάτω παράγοντες, με σειρά βαρύτητας από τα υψηλά προς τα χαμηλά:

Συγκομιδή (περίπου 50% του συνόλου)

Έκθλιψη στο ελαιουργείο

Κλάδεμα

Λίπανση

Διαχείριση εδάφους

Φυτοπροστασία

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το ελαιόλαδο

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το ελαιόλαδο

Σύμφωνα με αυτές τις μετρήσεις αποδεικνύεται ότι η συλλογή αποτελεί παράγοντα υψηλής δαπάνης, αλλά ανατρέπεται η φήμη ότι η καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό τα έξοδα παραγωγής. Μεγαλύτερη σημασία έχει πάντως να εξετασθεί η σημασία του κάθε παράγοντα ξεχωριστά, ενέργεια που θα οδηγήσει στην υιοθέτηση ορθών πρακτικών περιορισμού των εξόδων της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Η μελέτη των κατάλληλων καλλιεργητικών χειρισμών επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί υπό την οπτική του τελικού στόχου: την αύξηση της απόδοσης και επομένως με τα ίδια ή και λιγότερα χρήματα την αύξηση του εισοδήματος του ελαιοπαραγωγού. Μεταφράζοντας την έννοια της αύξησης της απόδοσης, αυτό επιτυγχάνεται με τη συγκεκριμενοποίηση του ποσοστού ελαιοπεριεκτικότητας ανά στρέμμα καθώς και του αριθμού των καρπών.

Αύξηση αριθμού των καρπών μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αποτελεσματικής καταπολέμησης των ζιζανίων και παθογόνων χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα φάρμακα, με την ορθή μέθοδο, στο κατάλληλο χρόνο και στη σωστή ποσότητα. Περισσότεροι καρποί θα παραχθούν με τη λίπανση και το ορθολογικό πότισμα. Ταυτόχρονα η ελαιοπεριεκτικότητα θα ανέβει με το ορθό κλάδεμα καθώς και με την έκθεση των φύλλων που απέμειναν στον ήλιο.