Παράταση στην εφαρμογή της νέας νομοθεσίας ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των γεωργικών φαρμάκων, η οποία φυσιολογικά θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει από τις 15 Σεπτεμβρίου, από την 1η Ιανουαρίου 2014 δόθηκε με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου.

Με βάση την αρχική απόφαση, σκοπός της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των γεωργικών φαρμάκων είναι με βάση αυτή τη καινούργια μέθοδο να συγκεντρωθούν για πρώτη φορά αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για τα γεωργικά φάρμακα, που θα δώσουν τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα σύστημα συνταγογράφησης προς όφελος του περιβάλλοντος, του Έλληνα παραγωγού και του καταναλωτή. Επισημαίνεται ότι μετά την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας όποιος διαθέτει γεωργικά φάρμακα στον επαγγελματία χρήστη χωρίς την καταγραφή της συναλλαγής στο Ειδικό Έντυπο Πώλησης Γεωργικών Φαρμάκων, θα έχει πρόστιμο που θα κυμαίνεται από 1.000 μέχρι 5.000 ευρώ.

Ακόμη, σύμφωνα με την απόφαση, η καταγραφή πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο επιστήμονα του καταστήματος λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων μετά τη χορήγηση ειδικών κωδικών, δηλαδή άδεια πρόσβασης, για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Στο ειδικό έντυπο πώλησης εισάγονται τα πεδία:

α) Το χορηγούμενο σκεύασμα

β) Η καλλιέργεια ή τα φυτικά προϊόντα, για τα οποία χορηγείται το σκεύασμα.

γ) Τον ειδικό κωδικό του καταστήματος που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή, στη προκειμένη περίπτωση από το ΥΠΑΑΤ.

δ) Το αίτιο, για το οποίο χορηγείται το σκεύασμα.

ε) Τα ονοματεπώνυμο και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του επαγγελματία χρήστη.

στ) Τον αριθμό απόδειξης/τιμολογίου.

ζ) Η περιοχή/τοποθεσία αγροτεμαχίου.

η) Ο κωδικός αγροτεμαχίου αν τυχόν υφίσταται.

θ) Η ποσότητα του χορηγούμενου σκευάσματος.

Τα δεδομένα θα καταγράφονται, με βάση τα παραπάνω, από τον αγοραστή του γεωργικού φαρμάκου, ο οποίος έχει και την ευθύνη για την ακρίβεια αυτών των δεδομένων. Σε κάθε κατάστημα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων, το οποίο θα έχει εγγραφεί στο μητρώο εμπόρων γεωργικών φαρμάκων, θα χορηγείται από τον υπεύθυνο φορέα ειδικός κωδικός πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Αντίγραφο του ειδικού εντύπου θα δίνεται στον επαγγελματία χρήστη. Ο επαγγελματίας χρήστης θα υποχρεούται να διατηρεί τα ειδικά έντυπα για χρονικό διάστημα το λιγότερο 3 χρόνων από την έκδοσή τους και να τα παρουσιάζει σε κάθε έλεγχο. Στο ειδικό έντυπο που χορηγείται, καταγράφεται από τον επαγγελματία χρήστη η ημερομηνία χρήσης του γεωργικού φαρμάκου, καθώς και κάθε άλλη εξτρά πληροφορία ή επισήμανση σε αυτήν.