Μετά το περιστατικό που συνέβη με τα μουχλιασμένα γαλακτοκομικά προιόντα που εστάλησαν στο νομό Ξάνθης και οι αρμόδιοι φορείς τις πόλεις αναγκάστηκαν να τα επιστρέψουν πίσω, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) έβγαλε τη σχετική ανακοίνωση για το θέμα:

«Κατά την ολοκλήρωση της δωρεάν διανομής τυρί κασέρι Προιόντων Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) 2013 στην περιοχή της Ξάνθης, η τοπική επιτροπή λανθασμένα αποκάλεσε μια παρτίδα από τις διανεμόμενες ποσότητες ως ακατάλληλη προς κατανάλωση.

Η παρτίδα αυτή δεν διανεμήθηκε και επεστράφη για έλεγχο από το εθνικό εργαστήριο αναφοράς γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων του ΥΠΑΑΤ στη Λάρισα. Αμέσως μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η καταλληλότητα προς κατανάλωση της συγκεκριμένης παρτίδας και εφόσον δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας η παρτίδα αυτή θα επαναπροωθηθεί για να μοιραστεί στους δικαιούχους. Τονίζεται ότι κάθε παρτίδα που προωθείται για διανομή ελέγχεται από πρωτοβάθμια επιτροπή με εργαστηριακούς ελέγχους από τα κτηνιατρικά εργαστήρια και το χημείο του Κράτους ενώ για τη διασφάλιση της ορθής διατήρησης μέχρι τη διανομή οι ίδιες ποσότητες ελέγχονται στους τόπους διανομής από αρμόδιες επιτροπές ποιοτικού ελέγχου.

Με αυτή τη μέθοδο διασφαλίζεται ότι οι παραδιδόμενες ποσότητες των τυριών ΠΟΠ στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος της δωρεάν διανομής τροφίμων, όπως το κασέρι, διατηρούν τα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά και την ποιότητα τους. Η διαδικασία αυτή ακολουθήθηκε και για τους συνολικά 104 τόνους κασεριού που έχει ολοκληρωθεί η διανομή τους σε δικαιούχους χωρίς κανένα πρόβλημα. Το ΥΠΑΑΤ παίρνει όλα τα μέτρα που διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων της δωρεάν διανομής τροφίμων και συμβουλεύει σε όσους διαδίδουν αβάσιμες ή μη αποδεικτικές πληροφορίες να προσέχουν γιατί δημιουργούν εντυπώσεις χωρίς λόγο και για τους παραγωγούς και για τα Ελληνικά τυριά ΠΟΠ που διανέμονται στους δικαιούχους”.