Η ελαιοκομική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) θεώρησε ορό να δημοσιοποιήσει ορισμένες βασικές οδηγίες ώστε να έχουν οι ελαιοπαραγωγοί όσο το δυνατόν ποιοτικότερο ελαιόλαδο. Ειδικότερα:

O ελαιόκαρπος επιβάλλεται να βρίσκεται στο κατάλληλο στάδιο ωριμότητας, δηλαδή να έχει το χαρακτηριστικό μαύρο-ιώδες χρώμα.

Τα μέσα συλλογής και μεταφοράς, δηλαδή τα τελάρα, τα δίχτυα, τα σακιά, επιβάλλεται να είναι καθαρά και στεγνά.

Ο καρπός που μαζεύεται με δίχτυα, δεν θα πρέπει να αφήνεται στα δίχτυα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Είναι σημαντικό ο καρπός να ελαιοποιείται όσο το δυνατόν γρηγορότερα από την συλλογή του και συνίσταται η αυθημερόν άλεση. Κατά την συγκομιδή να αποφεύγονται οι τραυματισμοί του ελαιόκαρπου.

Η συλλογή του ελαιοκάρπου να αρχίσει μετά τις ημερομηνίες που ορίζουν οι κατά τόπους Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Η μεταφορά του ελαιοκάρπου και η αποθήκευση του πριν την ελαιοποίηση επιβάλλεται να πραγματοποιείται σε χώρο δροσερό και καλά αεριζόμενο. Η μεταφορά με διάτρητα πλαστικά τελάρα είναι καταλληλότερη σε σύγκριση με τους σάκους. Στη περίπτωση που χρησιμοποιούνται σάκοι επιβάλλεται να είναι υφασμάτινοι και όχι νάιλον και να τοποθετούνται όρθιοι.

Η θερμοκρασία μάλαξης της ελαιοζύμης πρέπει να διατηρείται χαμηλά, κάτω από τους 32 βαθμούς κελσίου. Για ελαιόλαδα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) κάτω από τους 270 βαθμούς κελσίου.

Πριν την άλεση επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η καθαρότητα του ελαιοκάρπου και αυτό μπορεί να γίνει με αποφύλλωση και πλύσιμο με άφθονο καθαρό νερό.

Η αποθήκευση του ελαιολάδου επιβάλλεται να γίνεται σε καθαρό χώρο, σε κατάλληλα μέσα, σε χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς άμεση έκθεση στον ήλιο ή σε πηγή θέρμανσης και ξεχωριστά για κάθε ποιότητα. Να λαμβάνονται μέτρα πρόληψης για την αποφυγή επιμόλυνσης από: υγραέριο, βενζίνη, χημικά, πετρέλαιο και άλλες πτητικές ουσίες. Μετά από χρονικό διάστημα 4 με 8 εβδομάδων θα πρέπει το ελαιόλαδο να μεταγγίζεται για την αφαίρεση της ‘’καθούρας’’.

Τα δοχεία συσκευασίας μεταφοράς και αποθήκευσης επιβάλλεται να είναι κατασκευασμένα από κατάλληλο υλικό, αδιαφανή, αεροστεγή – κλειστά και γεμάτα για να περιορισθεί η οξείδωση.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης κ. Τρουλλάκης Ιωάννης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τμήμα Εργαστηρίων Ποιοτικού Ελέγχου

Ταχ. Δ/νση:Καστοριάς 32Α, 713 07 Ηράκλειο

Τηλέφωνο: 2810224948

Φάξ: 2810225616