Μέχρι πρόσφατα υπήρχε η πεποίθηση στους επιστήμονες ότι οι δεινόσαυροι όφειλαν το τεράστιο μέγεθός τους στα υψηλά επίπεδα οξυγόνου που υπήρχαν στη Γη στη Τριαδική περίοδο.

Όμως μία καινούργια έρευνα από το πανεπιστήμιο του Ίνσμπρουκ της Αυστρίας ανατρέπει τα μέχρι σήμερα δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, από μελέτες που διεξήγαγαν ορυκτολόγοι σε 538 δείγματα κεχριμπαριού και ρητίνης δέντρων από την Τριαδική περίοδο, πριν 220 εκατομμύρια χρόνια, ως την τρέχουσα Τεταρτογενή περίοδο, προέκυψε ότι ο αέρας της ατμόσφαιρας που ανέπνεαν οι δεινόσαυροι είχε πολύ λιγότερο οξυγόνο συγκριτικά με τη σημερινή ατμόσφαιρα.

Τονίζεται ότι η Τεταρτογενής περίοδος είναι το σημερινό στάδιο ανάπτυξης της Γης, που περιλαμβάνει την εποχή των παγετώνων και την ιστορία της ανθρωπότητας.

Στη σημερινή εποχή, στη Τεταρτογενή περίοδο, οι άνθρωποι γεμίζουν τα πνευμόνια τους με αέρα με περιεκτικότητα οξυγόνου στο 21%.

Παρόλα αυτά, όπως προέκυψε από έρευνες κεχριμπαριού από την εποχή των δεινοσαύρων, ο αέρας που ανέπνεαν οι δεινόσαυροι είχε πολύ χαμηλότερη περιεκτικότητα σε οξυγόνο, η οποία δεν ξεπερνούσε σε γενικές γραμμές το 12.5%.

Παλιότερες έρευνες υποστήριζαν ότι υψηλά επίπεδα οξυγόνου ήταν η αιτία για την ανάπτυξη γιγάντιων εντόμων και άλλων μορφών ζωής πάνω στη Γη. Αντίθετα, η καινούργια έρευνα αποδεικνύει πως δεν ήταν τα υψηλά επίπεδα οξυγόνου που έδωσαν τη δυνατότητα στους δεινοσαύρους να είναι τόσο τεράστιοι.