Αγροτικές κινητοποιήσεις, όχι όμως για την τιμή των αγροτικών προϊόντων, αλλά για την τιμή της φωτοβολταϊκής κιλοβατώρας προετοιμάζονται ενόψει των καινούργιων μειώσεων στις πληρωμές. Πρόκειται για την αποκαλούμενη καινούργια συμφωνία που θα καταλήξει στην ολοκληρωτική αναπροσαρμογή του οικονομικού πλαισίου μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), με στόχο των ισοσκελισμό του λογαριασμού ΑΠΕ, η ελλειμματικότητα του οποίου αυξάνεται, αντί να μειώνεται.

Σε ειδική εκδήλωση που έγινε στο Αγρίνιο, με πρωτοβουλία συνεταιριστικών φορέων, έγινε καταγραφή των προβλημάτων των αγροτών που έχουν εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά. Όπως τονίστηκε από δεκάδες παραγωγούς, εκτός από το πρόβλημα της καθυστερημένης εξόφλησης των τιμολογίων, μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή σε τουλάχιστον 350 εγκαταστάσεις δεν έχουν τοποθετηθεί μετρητές, με συνέπεια η παραγωγή του κάθε φωτοβολταϊκού να μην υπολογίζεται σωστά και να γίνονται ακόμη και επιτήδειες μετρήσεις.

Πάντως από την πλευρά των παραγωγών αγροτικών φωτοβολταϊκών, προβάλλεται η άποψη ότι δεν μπορούν να αντέξουν σε μειώσεις τιμών πώλησης, υψηλότερες του 20% και κατέληξαν ότι αποδεκτή μπορεί να γίνει μία μείωση της τάξης του 10%.

Από την άλλη οι αγρότες διατράνωσαν ότι είναι έτοιμοι για αγώνες ώστε να αποφευχθεί μείωση στις ταρίφες άνω του 10%. Μια υπέρβαση του ποσοστού αυτού, μαζί με την «εισφορά αλληλεγγύης», ύψους 30% επί του τζίρου των φωτοβολταϊκών, όχι μόνο δεν δημιουργεί εισόδημα, αλλά θέτει θέμα βιωσιμότητας για τις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιήσει οι αγρότες, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στη σύσκεψη.

Τέλος να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε στο αρχείο τις καταγγελίες του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας Φωτοβολταϊκών (ΣΠΕΦ) όσον αφορά την επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης επί του τζίρου, την οποία επέβαλε η κυβέρνηση προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα του λογαριασμού ΑΠΕ που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ).

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες της Επιτροπής, από τη μία αποδέχθηκαν ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να τηρούν την αρχή της μη αναδρομικής αλλαγής των οικονομικών όρων που αφορούν ήδη λειτουργικές εγκαταστάσεις, από την άλλη όμως αποδέχθηκαν ότι το μέτρο της εισφοράς αλληλεγγύης δεν παραβιάζει την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, διότι συμπεριλαμβάνεται στην κατηγορία φόρων, δασμών ή άλλων τελών, η επιβολή των οποίων είναι στη κρίση της κάθε χώρας-μέλους της ΕΕ ώστε να αποφασίζεται αν τελικά θα θεσπιστούν ή όχι. Ακόμη δε δέχτηκε και τα αιτήματα του ΣΠΕΦ ότι, μέσω της εισφοράς αυτής, υπονομεύεται το δικαίωμα των παραγωγών στην ιδιοκτησία τους επί των εγκαταστάσεων.