Από τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013, μπήκε σε εφαρμογή η τελειωτική επίλυση των προβλημάτων που είχαν δημιουργηθεί ως προς την ενσωμάτωση, την ολοκλήρωση και το ξεκίνημα παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών πλάνων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KW.

Τα προβλήματα αποτελούν παρελθόν, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΥΠΟΙΑΝ), με την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 41766 και την αρχή λειτουργίας της αντίστοιχης εφαρμογής του πληροφορικού συστήματος.

Η διαδικασία που έχει υποδειχθεί, τονίζει το υπουργείο, συμβάλλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας απλουστεύοντας τις σχετικές διαδικασίες και δίνοντας προτεραιότητα στην ανάγκη της γρήγορης έκδοσης των αναγκαίων αποφάσεων της διοίκησης.

Με την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων που δίνει το πληροφορικό σύστημα, προωθήθηκε η συντόμευση των διοικητικών διαδικασιών καθώς σε μια απόφαση υλοποιούνται δύο διοικητικές πράξεις: της υπαγωγής και της ολοκλήρωσης των επενδυτικών πλάνων.

Τονίζεται, ότι οι φορείς υλοποίησης των επενδυτικών πλάνων παραγωγής ηλεκτρισμού είναι πλέον συναρμόδιοι στη διαδικασία ελέγχου διότι για πρώτη φορά εφαρμόζεται πρακτικά ο νόμος της αυτοβεβαίωσης, δηλαδή της υπεύθυνης δήλωσης, όσον αφορά τη ακεραιότητα και την εγκυρότητα των υποβληθέντων από αυτούς στοιχείων και την τήρηση των στάνταρ που απαιτεί η νομοθεσία.

Βέβαια το τι ακριβώς θα γίνει στη πράξη θα φανεί διότι υποσχέσεις είχαν λάβει και όλοι οι προηγούμενοι επενδυτές φωτοβολταικών, που πολλοί από αυτούς είδαν στη πράξη να χάνονται οι περιουσίες τους..