Περίπου 10 χρόνια πέρασαν αφότου ιδρύθηκε η EFSA και ακόμη προσπαθεί να αποδείξει στους καταναλωτές ότι αποτελεί έναν έγκυρο κριτή κινδύνου που ενεργεί για τη κοινή ευημερία.

Τον Μάιο του 2013, η Ευρωβουλή κάλεσε την EFSA να ενισχύσει τις εγγυήσεις για ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ της διοίκησής της, όταν η τέως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της EFSA, Diána Bánáti, δεν ανέφερε ότι ήταν επίσης μέλος του International Life Sciences Institute (ILSI)-Europe, ενός Ινστιτούτου που χρηματοδοτείται από το κατεστημένο των τροφίμων και των αγρο-χημικών.

Σα να μην έφταναν αυτά, σοβαρές παραλείψεις στην πολιτική ανεξαρτησίας της EFSA ανακάλυψε καινούργια έκθεση του Corporate Europe Observatory (CEO) και της ανεξάρτητης δημοσιογράφου Stéphane Horel.
Σύμφωνα με την έκθεση που έχει την ονομασία «Μη ευχάριστο Γεύμα, το πρόβλημα ανεξαρτησίας της EFSA για την Ασφάλεια των Τροφίμων», διαπιστώθηκε ότι περίπου το 60% των εμπειρογνωμόνων, που απαρτίζουν τους ειδικούς της EFSA, έχουν άμεσες ή έμμεσες επαφές με τις επιχειρήσεις που συνδιαλέγονται από την ίδια την EFSA.

Η έκθεση τονίζει ότι υπάρχουν σοβαρές παραλείψεις στις πολιτικές ανεξαρτησίας της EFSA και ότι οι καινούργιοι κανόνες για την αξιολόγηση των εμπειρογνωμόνων που εφαρμόστηκαν το 2012, δεν απέδωσαν καρπούς. Το βασικό σημείο εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι κανόνες για τα συμφέροντα των εμπειρογνωμόνων είναι ιδιαίτερα στενοί, ειδικά εάν ληφθεί υπόψη ότι ο βασικός σκοπός της EFSA είναι να ανιχνεύσει εάν υφίστανται συγκρούσεις συμφερόντων.

Αυτό επιτρέπει επίσης να δίνεται σε δεκάδες εμπειρογνώμονες με πολλαπλά εμπορικά συμφέροντα, όπως χρηματοδότηση ερευνών και συμβάσεις παροχής συμβουλών, ολοκληρωτική συμμετοχή στα πάνελ της EFSA, σύμφωνα με τους συντάκτες της έκθεσης.

Για το CEO, η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα ομιχλώδης όσον αφορά την εγκυρότητα των επιστημονικών εκτιμήσεων της EFSA σε τομείς όπως τα φυτοφάρμακα ή τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, τα πρόσθετα τροφίμων και τις συσκευασίες.

Βέβαια η EFSA αρνείται τις καταγγελίες εναντίον της, όμως φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει λερωμένη τη φωλιά της και φαίνεται δια γυμνού οφθαλμού πλέον το τι κρύβεται πραγματικά πίσω από τη βιτρίνα των θεσμών που διέπουν την ΕΕ..