Οι ΑΠΕ έχουνε τη τελευταία δεκαετία κυριολεκτικά σαρώσει πολλές περιοχές της Γης, κυρίως την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Ωστόσο οι ΑΠΕ δεν επιδρούν μονάχα ευεργετικά στο θέμα της ενέργειας αλλά μερικές φορές και αρνητικά.

Αυτό αναφέρει μία έρευνα της πολυεθνικής Βρετανικής εταιρίας PricewaterhouseCoopers (PwC). Ειδικότερα η PwC τονίζει ότι στην Ευρώπη, η επιλογή προς τις ΑΠΕ και την αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρισμού έχει προχωρήσει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο μέρος της Γης. Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχουν και αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά. Το επίπεδο των αποθεμάτων φυσικού αερίου έχει μειωθεί σημαντικά, πλησιάζοντας το επίπεδο αποθεμάτων ασφαλείας, ο κίνδυνος για black-out έχει μεγαλώσει και οι επιδοτήσεις τείνουν να αυξάνονται, προστιθέμενες στα έξοδα που πληρώνουν οι πελάτες.

Με βάση την έρευνα της PwC, τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα προβλέπεται να διαφοροποιηθούν σε μεγάλο βαθμό ή ακόμα και να έχουν εντελώς διαφορετική μορφή, μέχρι το 2030. Η ανάπτυξη της αποκεντρωμένης παραγωγής ηλεκτρισμού, η οποία θα φέρει τις μεγάλες αλλαγές στις πολυεθνικές εταιρίες, έρχεται σε σχέση με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα έξοδα. Για παράδειγμα, στην Ευρώπη, η άνοδος της αποκεντρωμένης παραγωγής ηλεκτρισμού έχει εστιαστεί, βασικά, σε επιδοτήσεις, ενώ οι περιορισμοί που υφίστανται στα έξοδα, δεν επιτρέπουν τη προσαρμογή στις συνθήκες της αγοράς.