Το διαστημικό ρομπότ Curiosity δε σταματάει να δίνει συνεχώς καινούργια πολύτιμα στοιχεία όσον αφορά το πλανήτη Άρη. Αυτή τη φορά το Curiosity προέβη σε μία ακόμη σημαντική ανακάλυψη διότι μέσω αναλύσεων πετρωμάτων από τον Άρη και με σύγκριση πετρωμάτων μετεωριτών που έχουνε πέσει στη Γη, βγαίνει το συμπέρασμα ότι κάποιοι από τους μετεωρίτες που έπεφταν στη Γη προέρχονταν από τον Άρη!

Ειδικότερα το διαστημικό ρομπότ μέτρησε την αναλογία δύο σημαντικών ισοτόπων στην ατμόσφαιρα του Άρη, και διαπίστωσε ότι η αναλογία αυτή είναι ίδια με τους αποκαλούμενους Αρειανούς μετεωρίτες. Η συσχέτιση αυτή δεν μπορεί παρά να σημαίνει ότι οι μετεωρίτες ταξίδεψαν όντως από τον Άρη. Το πιο πιθανό είναι ότι αποκολλήθηκαν από την επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη εξαιτίας προσκρούσεων αστεροειδών, ταξίδεψαν εκατομμύρια χρόνια στο διάστημα και τελικά ένα μέρος από αυτούς έφτασαν στη Γη.

Η ανάλυση των πετρωμάτων του Άρη μελετάει την αναλογία δύο ισοτόπων του αερίου αργού, του αργού-36 και του αργού-38. Τα ισότοπα αυτά υπάρχουν στο ηλιακό σύστημα από τότε που σχηματίστηκαν μέχρι σήμερα. Ο Ήλιος και ο Δίας, δύο ουράνια σώματα που διατηρούν μέχρι τώρα ακέραιο όλο το αργό που διέθεταν κατά τον σχηματισμό τους, η αναλογία σε αυτούς είναι σχεδόν 5.5 άτομα αργού-36 για κάθε άτομο αργού-38.

Στον Άρη, όμως, η αναλογία αυτή έχει διαφοροποιηθεί. Με το πέρασμα δισεκατομμυρίων ετών, το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιράς του χάθηκε στο Διάστημα, ωθώντας μαζί της ένα μεγάλο ποσοστό του ελαφρύτερου αργού-36. Η απώλεια αργού-38 κυμάνθηκε σε μικρότερα ποσοστά εξαιτίας του μεγαλύτερου βάρους αυτού του ισοτόπου.

Οι μετεωρίτες από τον Άρη που έχουν ανακαλυφθεί στη Γη περιέχουν μικροσκοπικές φυσαλίδες αέρα, στις οποίες η αναλογία των ισοτόπων αργού κυμαίνεται από 3.6 έως 4.5.

Οι Αμερικανικές αποστολές Viking που προσεδαφίστηκαν στον Άρη τη δεκαετία του 1970 είχαν υπολογίσει, με τις τότε δυνατότητες μέτρησης, την αναλογία στο 4 με 7. Η τιμή αυτή πάντως προσεγγίζει τις μετρήσεις στους συγκεκριμένους μετεωρίτες, γεγονός που αποδεικνύει ότι προέρχονται από τον Άρη αφού το Curiosity μέτρησε με ακρίβεια την αναλογία ισοτόπων αργού στα επίπεδα του 4.2.

Η έρευνα του αργού είναι κομβική εξαιτίας του ότι βοηθά τους επιστήμονες να καταλάβουν πώς ο Άρης έχασε την ατμόσφαιρά του και μετατράπηκε στην παγωμένη έρημο χωρίς ατμόσφαιρα που υπάρχει σήμερα. Αυτό συνέβη επειδή το αργό ανήκει στα αποκαλούμενα ευγενή αέρια, είναι δηλαδή χημικά αδρανές και δεν αλληλεπιδρά με την επιφάνεια ή το υπέδαφος του κόκκινου πλανήτη.