Η οικονομική κρίση, εκτός από την έλλειψη θέρμανσης σε πολλές κατοικίες, δημιουργεί και έλλειψη θέρμανσης και στα σχολεία τα τελευταία χρόνια με τους μαθητές και τους δασκάλους σε αρκετές περιπτώσεις να.. παγώνει το κοκαλάκι τους.. Στη Πάτρα όμως, χάρη σε ένα Πιλοτικό πρόγραμμα που βάζει σε εφαρμογή η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών (ΑΔΕΠ) ΑΕ σε συνεργασία με την Aντιδημαρχία Περιβάλλοντος του Δήμου Πατρών, πολλά σχολεία στη Πάτρα θα έχουνε θέρμανση στη χειμερινή σεζόν που πλησιάζει.

Αυτό συνέβη διότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα λειτουργεί με τη συλλογή χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων τα οποία μετατρέπονται, μετά από επεξεργασία, σε βιοκαύσιμα. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία 2.800 λίτρων τηγανέλαιων που συλλέχθηκαν στα 23 σχολεία που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής και μετατροπής τηγανέλαιων σε βιοκαύσιμα, τα οποία επιστράφηκαν μετά από επεξεργασία στα ίδια σχολεία και τοποθετήθηκαν στις δεξαμενές πετρελαίου θέρμανσης, όπου το βιοκαύσιμο αναμεμειγμένο με το πετρέλαιο θέρμανσης, αποτελεί κατάλληλο καύσιμο θέρμανσης.

Την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013 έγινε διανομή 700 λίτρων βιοκαυσίμων σε 4 δημοτικά σχολεία της Πάτρας και έπεται και συνέχεια!