Άρθρο στο περιοδικό Ευρωπαϊκής ενημέρωσης Europolitique αναφέρει ότι το μήνυμα που απηύθυναν στις 6 Οκτωβρίου παράγοντες της Ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας σε συνέδριο που διοργάνωσε το European Chemical Industry Council (CEFIC) στο Μόναχο, είναι πως η μοναδική διέξοδος για την Ευρώπη να μειώσει τις ενεργειακές τιμές της είναι να υιοθετήσει το σχιστολιθικό φυσικό αέριο. Το άρθρο παρόλα αυτά τονίζει ότι μεταξύ των πλέον ενεργειακά ζημιογόνων βιομηχανιών συμπεριλαμβάνονται και κάποιοι τομείς της βιομηχανίας χημικών.

Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές χημικών έχουν στραμμένη τη προσοχή τους στις ΗΠΑ όπου, χάρη στην αξιοποίησης του σχιστολιθικού φυσικού αερίου, η τιμή του συμβατικού φυσικού αερίου έχει πέσει σε επίπεδα τόσο χαμηλά που επιτρέπουν την άνθηση του βιομηχανικού τομέα της χώρας, ειδικά των ενεργειακά ζημιογόνων βιομηχανιών.

Αλλά για να φτάσει η Ευρώπη σε επίπεδα χρήσης σχιστολιθικού αερίου συγκρίσιμα με αυτά των ΗΠΑ, θα πρέπει η ίδια να αξιοποιήσει τα ούτος η άλλος πλεονεκτήματά της, κάτι που όμως δυστυχώς δεν κάνει, όπως τονίζεται στο άρθρο.

Αυτό συμβαίνει επειδή καταρχήν τα Ευρωπαικά αποθέματα, τουλάχιστον στην Πολωνία, βρίσκονται σε μεγαλύτερο βάθος, η πρόσβαση σε αυτά είναι πιο δύσκολη και συχνά είναι μικρότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις. Αν σε αυτά προστεθεί το τωρινό, εξαιρετικά υποανάπτυκτο σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, σύστημα αγωγών, δεν αποτελεί έκπληξη ότι αρκετοί ιδιοκτήτες βιομηχανιών χημικών προϊόντων απαιτούν καλύτερες υποδομές φυσικού αερίου, όχι μονάχα για τη μεταφορά σχιστολιθικού φυσικού αερίου, αλλά και για τη διαφοροποίηση των εισαγωγών του συμβατικού, καταλήγει το άρθρο.