Μία συλλογή από τρία βίντεο από μηχανές παραγωγής πέλετς (wood pellets).