Πλούσια κοιτάσματα σχιστολιθικού αερίου και σχιστολιθικού πετρελαίου (shale gas, shale oil) πολύ πιθανό να υπάρχουν στη Θράκη και στην Ήπειρο δείχνει έρευνα του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ). Το σχιστολιθικό αέριο και πετρέλαιο παράγονται από τη διάσπαση του πυρήνα του σχιστόλιθου και είναι ένα ιδιαιτέρως γνωστό ορυκτό καύσιμο στις ΗΠΑ, το οποίο όμως θεωρείται επικίνδυνο διότι μολύνει το περιβάλλον. Τα ευρήματα της μελέτης του ΙΓΜΕ, η οποία έχει αποσταλεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), βρίσκονται ακόμη σε πειραματικό στάδιο που σημαίνει ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν καινούργιες μελέτες στη περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον από το κράτος για την αξιοποίηση των πολύτιμων κοιτασμάτων που πιθανόν υπάρχουν στη δυτική και στη βορειοανατολική Ελλάδα. Βέβαια μεγάλες ποσότητες κοιτασμάτων shale gas και shale oil έχουν βρεθεί και σε κάποιες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και πιο συγκεκριμένα στην Ουκρανία όπου υπάρχει ήδη σύμβαση με τη πετρελαική εταιρία Shell, στη Πολωνία και στη Ρουμανία όπου υπάρχει ήδη σύμβαση με τις πετρελαικές εταιρίες Exxon και Mobil, καθώς και στη Βουλγαρία. Εκτός από τις περιβαλλοντικές προειδοποιήσεις, στην ανάπτυξη του shale gas είναι αρνητικοί οι Ρώσοι, που δεν θέλουν με τίποτα την εμφάνιση καινούργιων καυσίμων ανταγωνιστικών στο δικό τους φυσικό αέριο επειδή το δίνουν σε ολόκληρη την Ευρώπη και με τη πιθανή εμφάνιση νέων καυσίμων η Ρωσία θα χάσει πάρα πολλά έσοδα. Πάντως το γεγονός ότι το σχιστολιθικό αέριο και πετρέλαιο μολύνουν το περιβάλλον είναι ένα θέμα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και μακάρι να βρεθεί στο μέλλον και η απαραίτητη τεχνολογία που θα προστατεύει το περιβάλλον από αυτό το θησαυρό που πιθανόν κρύβεται κάτω από τα Ελληνικά εδάφη.